Foreningsudvikling:

Stor interesse for at være med til at udvikle IFM

Fire grupper er nu nedsat i arbejdet med et skabe nye rammer for at udvikle IF Midtdjurs. Nyt byggeri i Ryomgård er snart klar på tegnebrættet

Af
Af Martin Schultz

“Vi har sat en proces i gang, og det er gået over al forventning”.

Det siger Dan E. Føh, hovedbestyrelsesmedlem i IF Midtdjurs og blandt tovholderne i det udviklingsprojekt, som i samarbejde med DGI Østjylland skal ruste idrætsforeningen til en fremtid som omdrejningspunkt i en forventet spændende udvikling med forøget bosætning i Ryomgård.

Efter det første fyraftensmøde i projektet i december med næsten 50 udvalgte deltagere, mødte der forleden over 30 deltagere op til det opfølgende møde med fire centrale emner på dagsordenen.

“Deltagerne delte sig for at diskutere kontingentstruktur, kommunikation og branding, struktur og organisation, og rekruttering og fastholdelse af medlemmer, frivillige ledere og trænere,” fortæller Dan E. Føh.

Et bredt udsnit af borgere diskuterede på kryds og tværs fremtiden for IF Midtdjurs ved de to møder. Foto: IF?Midtdjurs

Et bredt udsnit af borgere diskuterede på kryds og tværs fremtiden for IF Midtdjurs ved de to møder. Foto: IF?Midtdjurs

Fokus på fire emner

Mødet i den nye Multihal forrige torsdag sluttede med at der blev nedsat en arbejdsgruppe indenfor hver af de fire emner, som nu skal arbejde videre frem til 1. juni og derefter fremlægge løsningsforslag for hovedbestyrelsen.

“På det første møde fandt vi frem til de centrale emner. På mødet forleden arbejdede vi konkret med emnerne, men stadig med fokus på at se og finde muligheder uden at for eksempel at se på økonomi. I arbejdsgrupperne skal vi nu arbejde os frem til praktisk gennemførlige løsninger,” siger Dan E. Føh.

De operationelle forslag skal derefter behandles i IF Midtdjurs' hovedbestyrelse. Her skal man tage stilling til indholdet af forslagene og den videre køreplan, som kan lægge op til vedtægtsændringer på de forestående generalforsamlinger i hovedforeningen og de forskellige afdelinger.

Stort byggeri på vej

Samtidig med at udviklingsprocessen kører i IF Midtdjurs sker der også spændende ting omkring de fysiske rammer for idrætsudøvelsen og borgeraktiviteter i Ryomgård. Sidste år tog man den nye Multihal i brug, og i foråret åbner den nye kunstgræsbane på stadionanlægget.

“Næste skridt bliver sammenbygningen af den nye Multihal med det eksisterende klubhus i et nyt Ryomgård Kultur- og Fritidscenter med mødelokaler, professionelt køkken og lokaler til bespisning af blandt andet Marienhoffskolens elever, lokaler til kirkens arbejde og undervisning, og til at huse den Bogcafe, som i dag har til huse i det gamle posthus,” fortæller Dan E. Føh.

Det bliver et stort projekt, som IF Midtdjurs skal drive med Marienhoffskolen, menighedsrådet og distriktsrådet som partnere.

“Vi har snart de endelige tegninger klar, og planen er, at spaden stikkes i jorden med udgangen af året. Vi forventer, at Ryomgård Kultur- og Fritidscenter kan tages i brug ultimo 2019,” siger Dan E. Føh.

Publiceret 09 February 2018 06:00

SENESTE TV