Debat Norddjurs:

Syddjurs klart bedre end Norddjurs - når det gælder anbragte børn

Af Ulf Harbo (Enhedslisten), medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune, næstformand i KLs Børne- og Kulturudvalg:

"I Norddjurs Kommune er over 40 procent af vores anbragte børn anbragt på institutioner i stedet for i plejefamilier selv om det muligvis er både dyrere og dårligere. 

I Syddjurs Kommune  er det kun 13 procent af de anbragte børn som er anbragt på institutioner.

I Norddjurs Kommune bruges kun 27,2 procent af de samlede udgifter på forebyggelses- og anbringelsesområdet på forebyggelse selv om det på sigt er både bedre og billigere at bruge forholdsvis mange penge på forebyggelse.

I Syddjurs kommune bruger man 39 procent af de samlede udgifter på forebyggelses- og anbringelsesområdet på forebyggelse. 

Så man kan sige at man lige på den anden side af kommunegrænsen syd for Norddjurs kommune er meget bedre stillet, hvis man har et barn der er anbragt eller har et barn som er i fare for at blive anbragt.

Det koster i gennemsnit 734.906 kroner om året for hvert barn vi har anbragt i Norddjurs Kommune, så der er mange penge at spare, hvis vi kan blive bedre til at lave forebyggende indsatser og til at bruge plejefamilier, men vigtigst af alt så vil det for børnene og deres familier kunne betyde en verden til forskel hvis de får den hjælp de har brug for inden de bliver anbragt eller hvis de bliver anbragt i en plejefamilie i stedet for på en institution.

Jeg har før gjort opmærksom på at:  

"Der har i mange år været store problemer med at overholde loven i Norddjurs Kommunes familieafdeling."

http://norddjurs.lokalavisen.dk/debat-norddjurs-har-vi-faaet-en-bedre-familieafdeling-i-norddjurs-/20170314/laeserbreve/170319762/1462 

Derudover har jeg efterhånden fået mange henvendelser om dårlig kommunikation og sagsbehandling i vores familieafdeling.

Et af de områder, hvor det i årevis har sejlet på området, er,  når et barn eller en forælder har brug for en støttekontaktperson.

Forældre med anbragte børn bliver ikke vejledt ordentligt om, at de faktisk har et retskrav på at få en paragraf 54 støttekontaktperson.

Forældre og børn har meget lille indflydelse på, hvem der bliver valgt som støttekontaktperson, selv om det er utrolig vigtigt, at det er en person, som har de pågældende forældre og børns tillid.

Støttekontaktpersonordningen for børn og familier har tidligere ligget under UngNorddjurs, hvilket også fremgår af kommunens hjemmeside. 

https://www.norddjurs.dk/borger/familie,-boern-og-unge/stoette-og-raadgivning/kontaktperson-for-barn,-ung-eller-familie  

Problemet er bare, at man har omorganiseret og fjernet ordningen fra UngNorddjurs og lagt det under en ny enhed, som ikke lader til at have sørget for at inddrage ansatte støttekontaktpersoner, opdatere hjemmeside og ikke har gjort op med de problemer, der er med visiteringen af støttekontaktpersoner bl.a. 'For forældre til anbragte børn.'

Den nye enhed hedder ”Forebyggelse og tidlig indsats”,  og der står på kommunens hjemmeside, at her er "alle forebyggende og tidlige indsatser til børn, unge og deres familier i aldersgruppen 0-30 år samlet."

Processen har virket meget forhastet og top-Down, og jeg håber man i højere grad end indtil nu vil inddrage medarbejdere og brugere i arbejdet med at få en bedre sagsbehandling.

Det er vigtigt med ordentlige arbejdsvilkår for alle medarbejdere også støttekontaktpersoner, som kan gøre en kæmpe betydning da de er ude i marken, og helt konkret hjælper udsatte familier og derigennem har mulighed for at opbygge tillidsfulde relationer og gøre en reel positiv forskel.

Kun hvis vi glade og engagerede medarbejdere kan vi få mere ordentlig forebyggelse med inddragelse af børn og forældre, hvor den sunde fornuft og rettidig hjælp er i højsædet frem for standardløsninger og dyre institutionsanbringelser, når det først er gået helt, helt galt."

Publiceret 04 February 2018 20:34

SENESTE TV