Debat Syddjurs:

Når borgerinddragelse blot bliver tomme ord og en narresut

Af Lars Gade, Skovsvinget, Rodskov:

"Syddjurs Kommune (herefter benævnt som SK) ønsker flere beboere til Syddjurs, og det giver jo god mening for kommunekassen.

Rodskov og Eskerod området er udpeget som et byudviklingsområde, men der har været lidt bump på vejen. SK har forsøgt at udvide syd for Landevejen, men områdets beboere har fået medhold af Fredningsnævnet, så området nu er fredet.

Byrådet har dog valgt at anke afgørelsen. Nu har SK så, sammen med privat udstykker, haft et lokalplan forslag (LP 404) i høringsfase siden maj 2017. Området ligger nordvest for Skovsvinget, og øst for Overblikket/Kaløvigparken.

LP 404 har fra start været dårligt forberedt og bærer præg af kun at have været udført som skrivebordsarbejde. LP 404 lever ikke op til SK´s egne målsætninger og retningslinjer, som beskrives i Kommuneplanen. Dette selvom LP 404 for udstykker, er udarbejdet af SK selv.

Det tangerer inhabilitet, at SK så også er den kontrollerende instans.  Fra maj og frem til slut december, er vi nogle borgere, der flere gange har prøvet at ”rykke” i SK, via indsigelser og klager.

Ud fra indsendt video- og billede-evidens, fra Rodskov borgere, er der sket få ændringer i LP 404.

Disse ændringer er blevet ”tolket” som medhold for vore indsigelser, men ville have været det ”rigtige” udgangspunkt, om SK havde inspiceret området og korrigeret planen, før LP 404 blev offentliggjort. 

Der er ligeledes gjort opmærksom på gensidige indbliksgener (se tegning) men heller ikke her har man kunnet kompensere, for at man feks i husrække tættest på Skovsvinget, kun måtte bygge i ét plan, som man fik det ved Bakken, da Overblikket (Lokalplan 50) blev en realitet.

Der har været indsendt et modforslag som ville være et plus for alle. Forslaget går ud på at rykke de nye huse op på de højeste koter, så alle kunne få, eller beholde udsigt.

Ligeledes ville indbliksgener blive minimeret. Samtidigt ville man få et dejligt fælles rekreativt område for alle i Rodskov. Dette forslag blev forkastet af udstykker.

Det må være til SK´s bedste, at alle kan være tilfredse, både eksisterende og nye beboere. SK har desværre valgt udstykkers side, frem for at have tilfredse borgere og LP 404 blev vedtaget ved Byrådsmødet den 20. december.

En beslutning som jeg IKKE syntes SK kan være stolte af. Jeg er 100 procent enig i, at SK skal tiltrække nye beboere til kommunen og til landsbyen Rodskov, men at man accepterer LP 404 plan som den er, uden at tage hensyn til egne vedtagne retningslinjer/målsætninger, og ikke lytter til eksisterende beboere, er totalt uacceptabelt. Den borgerinddragelse, som næsten alle politikere snakkede om til kommunevalget, er jo bare tomme ord og har ikke noget med virkeligheden at gøre.

Men SK, prøv nu næste gang, I skal have lavet en ny lokalplan, at inddrage eksisterende borgere meget tidligere i forløbet. Der er jo ingen der syntes, at det er fedt at få trukket en afgørelse ned over sig, uden at man selv har haft mulighed for at påvirke sagen. Eksisterende beboere har vel ligeså meget ret til at være her, som nye beboere?

Indsigelser bliver alligevel kun negligeret efter at være kørt igennem SK´s udvalg og får ikke samme effekt som en dialog. Lad os borgere blive en del af planen. Så passer de vise ord, i indledningen fra tillæg til planstrategi 2015: ”Syddjurs Kommune, vi gør det sammen” også meget bedre."

Publiceret 31 December 2017 11:47

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV