Foto: Øxenholt Foto

Foto: Øxenholt Foto

Brandmyndigheder udsteder afbrændingsforbud i dele af Østjylland

Der må stadig grilles, men kun under sikrede omstændigheder

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker, i skove med videre.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor nu et afbrændingsforbud gældende fra dags dato, 2. juli, for Randers og Favrskov Kommune. Derudover fastholdes eksisterende afbrændingsforbud i Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Beredskab & Sikkerhed har i længere tid fulgt DMI’s tørkeindeks, og vejrudsigten for de kommende uger som lover varmt og tørt vejr. Derfor tager man ingen chancer og udsteder forbuddet nu.

Forbuddet gælder afbrænding af:

  Haveaffald

  Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

  Affald fra skovbrug

  Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv

  Bål, herunder i bålfade.

Forbuddet gælder også brug af:

  Ukrudtsbrænder

  Ildsteder i naturen, herunder på offentlige pladser

  Grill i naturen, herunder på offentlige pladser

Brug af grill tillades på fast, ubrændbart underlag på egen ejendom, såfremt der udvises forsigtighed. Aske skal forblive i den tillukkede grill.

Rygere frarådes på det kraftigste at kaste cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort. De skal i stedet skaffes af vejen i egnede beholdere.

Beredskab & Sikkerhed følger situationen nøje og vil ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

dp

Publiceret 02 July 2018 15:49